Siber Güvenlik Nedir?

Siber güvenlik; kurum, kuruluş ve kullanıcıların bilgi varlıklarını korumak amacıyla kullanılan yöntemler, politikalar, kavramlar, kılavuzlar, risk yönetimi yaklaşımları, faaliyetler, eğitimler, en iyi uygulama deneyimleri ve kullanılan teknolojilerin bütünüdür.– Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU)

Siber güvenlik, bilgi varlıklarının korunması için gerekli yöntem, politika kavram, eğitim, donanım yazılım teknolojileri bütünüdür. Siber tehditler ise kişilerin, kurumların ve ülkelerin bilgi varlıkları ve teçhizatlarını hedef alan, onların mahremiyet, güvenlik ve iş görmesini bozan her türlü siber saldırılar ve yetkisiz müdahalelerdir. Siber korsanlar her geçen gün siber ortamda bulunan varlıklara sızmak için yeni yöntemler geliştirmekte ve siber güvenliği tehdit etmektedirler.

Sanal ortamda gerçekleştirilen bu eylemler karşısında olayın kurbanı olan bireyler, gerek maddi gerekse manevi olarak mağdur olmaktadırlar. Siber saldırılardaki amaç; bilginin güvenliğini sağlamaya yönelik üç temel unsur olan gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik prensiplerinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktır.

Siber güvenlik, kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarına ait güvenlik özelliklerinin siber ortamda bulunan güvenlik risklerine karşı koyabilecek şekilde oluşturulmasını ve idame edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Günümüzde oluşan tehditler ve bu tehditlerden bireylerin ve kurumların gördükleri zararlar göz önüne alındığında siber güvenliğin önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Başka bir ifadeyle siber güvenlik; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik prensipleri ışığında bilgi ve erişim güvenliğini sağlamak için kullanılan araç ve yöntemlerin birleşimi olarak tanımlanabilir.

GİZLİLİK
Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir durumda olması, Bilgi gizliliğinin gözetilmesi, Yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesidir.
BÜTÜNLÜK
İçeriğinin doğru, Güncel ve geçerli olduğu, Yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmediği anlamına gelir.
ERİŞİLEBİLİRLİK
Bilginin olması gereken yerde ve gerektiğinde kullanıma hazır olduğunun güvence  altında tutulmasıdır.

Siber Güvenlik Yaklaşımımız

Siber güvenlik prensiplerinin bilgi sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmesinde en önemli etken insandır. Bu nedenle, siber güvenlik zincirinin en zayıf halkası olarak insan faktörü gösterilebilir. Bu kapsamda, siber güvenliği insan ve teknolojiyi kapsayan bir süreç yönetimi olarak tanımlamak en doğrusu olacaktır.

Siber güvenlik hizmetlerimizi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz.

Profesyonel Destek

Hedefimiz her anlamda müşterilerimizin iş sahasını kolaylaştırmak, onları bilişim suçlarından ve suçlularından korumak ve firma yükümlülüklerini mevzuata göre eksiksiz yerine getirilmesini temin ederek onları cezai yaptırımlardan kurtarmaktır. Tecrübemizin en önemli kanıtı referanslarımızdır.

İletişim Formumuzu Doldurunuz

    Your Shopping cart

    Close